Afdrukken

  

LIDGELDEN 2022         REKENINGNUMMER: BE07 4258 1201 3166

Inhoud lidgelden BASIC PREMIUM
Toegang tot de club X X
Gebruik van douches en toiletten X X
Huren van surf of SUP materiaal 10€/dag 10€/dag
Huren van Wetsuit en zwemvest incl. bij materiaal incl. bij materiaal
Vouchers voor een extra bezoekers voor 1 dag - 3 gratis vouchers
Huren surf of SUP materiaal voor bezoekers - 10€/dag
     

Tarieven 2022 lidgeld

BASIC PREMIUM
1 Bestaand lid (lid in 2021 en lidgeld betaald voor 1/4/2022) 50€ 65€
Nieuw lid (nieuwe aansluiting) 60€ 75€
     
Lidgeld 2 pers. (koppel, samenwonend, leden in 2021, betaald voor 1/4/2022) 70€ 85€
Lidgeld 2 personen (zelfde adres) (nieuwe aansluiting) 80€ 95€
     
Familie lidgeld (zelfde adres) bestaande leden in 2021 (betaald voor 1/4/2022) 100€ 115€
Familie lidgeld (allen zelfde adres) 110€ 125€

 

Leden vanaf van de leeftijd van 60 krijgen een korting van 10€ op het lidgeld, één per koppel of gezin (50€ wordt 40€ – 70€ wordt 60€ – 100€ wordt 90€). Vanaf de leeftijd van 70 bedraagt deze korting 20€ en vanaf de leeftijd van 80 is de korting 30€.

Wanneer je betaalt via een bankoverschrijving vermeldt dan duidelijk waarvoor of voor wie je betaalt.

Alle mutualiteiten doen een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub (van 15€ tot 45€ per lid), bezorg ons je vooraf ingevuld formulier (papieren versie) zodat wij het kunnen in orde brengen.
Het lidmaatschap is individueel, koppels dienen de formule voor twee gezinsleden te nemen. Gezinslidmaatschap is voor alle leden van een gezin die op hetzelfde adres wonen, ongeacht het aantal.Het lidmaatschap geeft gratis gebruik van de clubaccommodaties zoals parking, watervlak, volleybalterrein, sanitair, douches en cafetaria.

Mogelijkheid tot huren van een ligplaats voor je plank, deelnemen aan clubactiviteiten en regelmatig clubnieuws ontvangen.
Voordeeltarief voor het huren van windsurfmateriaal.
Als lid geniet je gratis van een ongevallenverzekering lichamelijke schade.

AANSLUITINGSFORMULIER: 2022 Inschrijvingsformulier surfcursus WDW model 2022.docx

MATERIAAL HUREN

Alleen leden kunnen matriaal huren.

De prijs voor alle soorten windsurfplanken en sups is 10€ per dag, ongeacht de duur van het gebruik. In deze prijs is het gebruik van surfpak en drijfvest begrepen.

Lidkaarten

- Lidkaarten dienen na betaling van het lidgeld te worden afgehaald bij de permanentie in de cafetaria, ze worden niet opgestuurd;
- Bij betaling van het lidgeld via de permanentie wordt een betalingsbewijs gegeven, dat tot de ontvangst van de lidkaart als betalingsbewijs dient. De lidkaart kan na enkele dagen worden afgehaald op vertoon van het betalingsbewijs. We zullen een mail sturen dat de lidkaart klaar is (daarom is het van groot belang dat we een juist e-mail adres hebben).
- Cursisten zijn clublid vanaf de betalingsdatum en kunnen vanaf enkele dagen na de betaling van het cursusgeld,  tevens hun lidkaart komen afhalen, ze zijn dan volwaardig lid.