top of page
Verzekering

ONGEVALLENVERZEKERING

Zoals je weet worden de landelijk georganiseerde sportverenigingen bij decreet verplicht om hun leden, actieve sportbeoefenaars te verzekeren tegen ongevallen hen overkomen tijdens hun sportbeoefening.
In het kader van het decreet van 1999 heeft het Bloso aan de federaties een aantal nieuwe basisnormen opgelegd waaraan deze verzekeringspolis ten gunste van de aangesloten leden moet voldoen.
 

Wat de praktische kant betreft, wensen wij hieronder enkele zaken op een rijtje te zetten:

Medische steekkaart

  • Voor de personen die de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt dient vanaf heden geen medische steekkaart meer te worden afgeleverd.

  • Personen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt dienen ieder jaar een medische steekkaart binnen te brengen.

 

Werkwijze te volgen bij ongeval

Een lid dat als gevolg van een sportongeval lichamelijk letsel oploopt, geeft dit ongeval aan bij zijn clubbestuur op het daarvoor bestemd formulier dat hij kan bekomen via het clubsecretariaat. Het clubbestuur stuurt dit ingevulde en gehandtekend formulier door naar de verzekeringsmakelaar dat aldaar moet toekomen binnen de 10 dagen na het ongeval.

Na ontvangst van de aangifte door de verzekeringsmaatschappij en het groene licht van het Algemeen Secretariaat, wordt de schade rechtstreeks geregeld met het getroffen lid.

 

Bemerkingen:

  1. bij een sportongeval betaalt eerst de mutualiteit de normale tussenkomsten terug. Meldt aan het ziekenfonds steeds dat het om een ongeval gaat, ze leveren u dan speciale formulieren af voor de terugvordering bij de verzekering. Bij het afhalen van medicatie bij de apotheker vermeldt u ook steeds dat het om een ongeval gaat, u krijgt ook hier naast uw kasticket een attest voor terugvordering bij de verzekering.

  2. het verschil tussen hetgeen de mutualiteit heeft terugbetaald en wat de getroffene zelf heeft betaald, wordt door de verzekering terugbetaald, weliswaar beperkt tot de RIZIV tarieven.

 

Opgelet:

Er moet rekening worden gehouden met 25 Euro vrijstelling per ongevaldossier.

Teneinde enig misverstand of misbruik uit te sluiten dient hier voor nieuwe aansluitingen een wachttijd van 10 dagen te worden gerespecteerd die de periode overbrugt tussen het ontvangen op het Algemeen Secretariaat van het nieuwe aansluitingsformulier en de eerste dag van sportactiviteit van het nieuwe lid.Indien het slachtoffer niet voorkomt in het ledenbestand dat op het W.W.S.V-secretariaat wordt bijgehouden of indien er geen aansluitingsformulier op het Algemeen Secretariaat aanwezig is, wordt hij/zij ingelicht over het feit dat er aan de ongevalsaangifte geen positief gevolg kan gegeven worden.

surf1_edited.jpg
bottom of page