top of page
Reglement van inwendige orde

Art. 1. LEDEN

Om lid te worden van de vereniging, moet men:​

  • aanvaard worden door het clubbestuur

  • de statuten en het reglement van inwendige orde bijtreden

  • de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen

  • voor personen boven de 65 jaar jaarlijks een medisch getuigschrift indienen

  • kunnen zwemmen

Art. 2. TOEGANG TOT DE INSTALLATIE

Enkel de leden in het bezit van een persoonlijke lidkaart mogen gebruik maken van de ter beschikking zijnde windsurfinstallatie. De toegang tot het watervlak is gelimiteerd van begin Paasvakantie tot half oktober.

Toevallige bezoekers betalen een dagkaart, hierdoor krijgen ze dezelfde faciliteiten als de leden.

Deze installatie omvat:

  • het watervlak, de windsurfing-oever en de parking;

  • de garages voor het opbergen van het windsurfmateriaal;

  • de kleedkamers en de sanitaire installatie;

  • het clubhuis

Lees meer 

surf1_edited.jpg
Administratieve informatie
Verzekering

ONGEVALLENVERZEKERING

Zoals je weet worden de landelijk georganiseerde sportverenigingen bij decreet verplicht om hun leden, actieve sportbeoefenaars te verzekeren tegen ongevallen hen overkomen tijdens hun sportbeoefening.


In het kader van het decreet van 1999 heeft het Bloso aan de federaties een aantal nieuwe basisnormen opgelegd waaraan deze verzekeringspolis ten gunste van de aangesloten leden moet voldoen.
 

Wat de praktische kant betreft, wensen wij hieronder enkele zaken op een rijtje te zetten.

Lees meer 

Enkele belangrijke punten uit de verzekeringspolis

WWSV is als sportfederatie bij decreet verplicht een verzekeringspolis te onderschrijven voor haar leden. De federatie heeft echter de keuze gemaakt om deze polis uitgebreider te maken dan de minimumverplichtingen opgelegd door het decreet. Dit om de leden bij hun activiteiten nog beter bij te kunnen staan.

Wie is verzekerd?

De sportfederatie, de bestuurders, de leden en vrijwillige medewerkers.
Enkel leden (familiaal hoofdlid, gezinslid, individueel lid of jeugdlid) die voorkomen op de ledenlijst van de club in WWSV-Link, zijn verzekerd.
Leden die 65 jaar zijn of ouder, dienen jaarlijks een medisch attest in te dienen om verzekerd te zijn

Lees meer 

Documenten

Beheersovereenkomst

Statuten

Het reglement Domein ter Heide

Politiereglement Rotselaar

bottom of page